Thật đáng quý những tấm lòng đã sẻ chia!

By Võ Khắc Dũng

 

THẬT ĐÁNG QUÝ NHỮNG TẤM LÒNG ĐÃ SẺ CHIA!

       

        Sau một tuần về Đạ Tẻh một huyện thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng để lo chuyện hậu sự của bố hôm qua - 22.2.2009 tôi đã trở lại Đà Lạt. Suốt một tuần qua tôi đã nhận được sự sẻ chia của rất nhiều người khi biết tin bố tôi là ông Võ Bảy - quê quán Phù Cát Bình Định; cán bộ hưu trí nguyên cựu tù chính trị Côn Đảo - đã qua đời vào ngày 16.2.2009 sau một thời gian lâm bệnh nặng tại nơi ở mới là vùng kinh tế mới của người Bình Định trên đất Đạ Tẻh
Buổi chiều bên mộ ba

More...