KD gửi HTG

Thì KD đã "vờ ni" nghiêm chỉnh theo thao tác mấy đứa vi tính bày cho rồi đó chớ! Sao lạ vậy cà?

KD vừa "bốc" cái bài về Nam Tây Nguyên. Có lẽ để cái mục này là "Nam Tây Nguyên kể chuyện" hoặc "Kể chuyện Nam Tây Nguyên" được không TG? Chú giúp anh làm "cái đó" cho nghiêm chỉnh với nhé. Cảm ơn!

HTG

Đúng rồi

Bài này thì bác post đúng font UNICODE rồi. Cứ thế mà làm.